آلبوم عکس

جلسه شورای امربه معروف ونهی از منکر

در مورخه 94/8/20رأس ساعت10:30 صبح شوراي امر به معروف و نهي از منكر سازمان بسيج كارگري در سالن جلسات سازمان صنعت و معدن استان و با موضوع:1-برگزاري نماز جمعه در شركتها و كارخانجات 2-تكريم ارباب رجوع -برگزار گردید.جلسه كه با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد شروع شد ابتدا سرهنگ شجاعي ضمن خوشا آمدگويي از اعضاء و تسليت ماه محرم ،نكاتي را پيرامون اهميت امر به معروف و نهي از منكر و وظايف اعضاء در ادارات خود بيان نمودند و آمادگي اعضا ء را در خصوص همكاري و اجرا برنامه هاي سازمان در خصوص امر به معروف و ... و اجراي جلسات حوزه و پايگاه اعلام كردند سپس به توضيح موضوعات جلسه پرداختند و بعد از آن هر يك از اعضاء حاضر در جلسه اظهار نظر خود را در خصوص موضاعات ياد شده و نحوه اجرا و مشكلات موجود در ادرات خود پرداختند كه حاصل آن مصوبات ذيل ميباشد و در نهايت جناب سرهنگ رضا زاده مسئول معاونت امر به معروف و نهي .... سپاه استان مطالبي در خصوص نحوه اجراء اين فريضه الهي در ادارات-آسيبهاي ماهواره در خانواده ها –نفوذ هاي اجتماعي –چگونگي مقابله با نا آراميهاي اجتماعي-سبك زندگي و الگوهاي خانوادگي پرداختند. 1 -مقرر شد منشوري را كه سازمان بسيج كارگري سپاه استان تهيه كرده و شامل يازده بند است ، بصورت تابلودر ادارات خود نصب نمايند،2-مقرر شد اقدامات پلكاني سه گانه سازمان صنعت و معدن در خصوص تكريم ارباب رجوع كه شامل كارشناس راهنماي مردم در اداره –مشخص بودن دفتري جهت شكايات مردمي –دستورالعمل موجود جلوگيري از سوء استفاده، رشوه و ... در ساير ادارات اجرا گرددو حد اكثر تا 48 ساعت به مشكلات مردم پاسخ داده شود.3-مقرر شد فضاي اتوبوسهاي اياب ذهاب مردم و دانشگاهها توسط سازمان اتوبوس راني به سيستم صوتي و اقلام فرهنگي مجهزتا در اين فرصت از سي دي ها وساير اقلامي كه از طرف حوزه بسيج كارگري ارائه ميشود بكار گيري و استفاده شود4-مقرر شد ادراه كل زندان علاوه بر اقدامات فرهنگي براي زندانيان ونصب منشور جلوي ورودي زندان ، هماهنگيهاي لازم را جهت بازديد فرمانده محترم سپاه استان –مسئولين محترم حوزه نمايندگي ولي فقيه و حفاظت و اطلاعات-ومعاونت امر به معروف و ... نهي از منكر داشته و بسيج كارگري استان را اطلاع دهد 5-مقرر شد اداره كل تامين اجتماعي در راستاي تكريم ارباب رجوع مشكلات مابين كارگران و كارفرما و بيمه آنان بخصوص در زمان بازنشسگي- و كارتي و الكترونيك شدن دفترچه بيمه تحت پوشش را پيگيري و گزارش لازم را تا زمان تشكيل جلسه بعدي به حضور اعضاء برساند.6-مقر شد در راستاي تكريم ارباب رجوع، شركت نفت در خصوص مشكلات و كمبود نفت در روستاهاي بدون گاز اقدامات خود را از طريق تعاونيهاي روستايي زير مجموعه پيگيري نموده و هماهنگي لازم را جهت بررسي سي ان جي ها و مراكز پخش را به اتفاق معاونت امر به معروف و نهي ... سپاه وسازمان بسيج كارگري داشته باشد.7-مقرر شد تمامي اعضاء حاضر در جلسه پيگيري لازم را در خصوص برگزاري نماز جماعت در ادارات خود داشته باشند .

اضافه کردن دیدگاه جدید