اخبار

جلسه شورای اندیشه ورز قشر بسیج کارگری سپاه فتح استان، نجات کارخانه های دچار رکود و ورشکسته استان

کارخانه بهین کود یاسوج با حمایت بسیج کارگری استان به چرخه تولید بازگشت

در راستای کمک به ارتقاء کیفیت تولید کالای ایرانی و به ظرفیت رسانی خروج واحدهای صنعتی و تولیدی در استان از رکود ، جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری استان روز دوشنبه تاریخ 04/04/97 ساعت 30/10 صبح در کارخانه بهین کود شهرک فرودگاه با حضور اعضاء و مسئولین مربوطه برگزار گردید
در راستای کمک به ارتقاء کیفیت تولید کالای ایرانی و به ظرفیت رسانی خروج واحدهای صنعتی و تولیدی در استان از رکود ، جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج کارگری استان روز دوشنبه تاریخ 04/04/97 ساعت 30/10 صبح در کارخانه بهین کود شهرک فرودگاه با حضور اعضاء و مسئولین مربوطه برگزار گردید.در این جلسه مسئول سازمان بسیج کارگری استان با اشاره به منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و کمک به ارتقاء کیفیت کالای ایرانی و به ظرفیت رسانی و خروج واحدهای صنعتی و تولیدی در استان از رکود و و رفع نیازهای باغداران و کشاورزان استان و استانهای همجوار نسبت به تولیدات این کارخانه و شروع مجدد کار در کارخانه توسط کارگران بیکار شده در این کارخانه توضیحاتی را دادند.و همچنین اعتبارات مورد نیاز از طریق رایزنی با بانک مهر اقتصاد و مسایل مربوط به بیمه کارخانه و کارگران کارخانه از طریقه نماینده بیمه تامین اجتماعی استان پیگیری شد و به حول و قوه الهی و تلاش افراد دلسوز و پای کار و همچنین همکاری معاون هماهنگ سپاه و بسیج کارگری استان این کارخانه تولیدی (بهین کود یاسوج) دوباره در عرصه تولید شروع به کار کرد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید