اخبار

نیمه فعال شدن یکی از کارخانجات قدیمی کشور در یاسوج

کارخانه آرد و نشاسته یاسوج نیمه فعال و رو به سقوط

طبق جلسه با مدیر عامل کارخانه آرد و نشاسته شهر یاسوج،کارخانه به صورت نیمه فعال و تنها با 43نفر با کلیه خدمات و نگهبان در حال چرخش است.

گرد وغبار كارخانه قند ياسوج كه در سال 95 تعطيل و واگذار گرديد پاك نشد دوباره كارخانه آرد و نشاسته استان كه جزء شركت كو بو دنا و قديمترين كارخانجات كشور مي باشد بصورت نيمه فعال رو به سقوط در حال چرخش است اين كارخانه كه بيش از 150 نفر كارگر در سال 94 داشته است هم اكنون 43 نفر موجودي دارد كه بعضي در حال بازنشستگي ميباشند كه بقيه به دستور بنياد اخراج و نيز نامه رسمي دريافت شده كه از جذب نيروي جديد خود داري شود- به گفته مهندس مقدم مدير عامل اين كارخانه سازمان بنياد شهيد و امور جانبازان كه سهام دار اين كارخانه ميباشد در سال 95 كارخانه را به مبلغ چهل و هفت ميلياردو سيصد ميليون تومان طبق نظر كارشناسي شده به مزايده گذاشته كه تاكنون مشتري و خريداري پيدا نشده است ، وي اعلام كرد مشكل كارخانه مشكل نقدينگي هست كه با سه و نيم ميليارد تومان قابل راه اندازي مجدد خواهد بودولي به جهت محدوديت ، بانكها اقدام نميكنند ، وي گفت در استان سرمايه گذار موجود هست كه مشكل نقدينگي حل شود اما اجازه و دستور نيست-اين مدير عامل گفتند با وجود همه ي مشكلات با اداره غله استان تفاهم نامه بستيم كه ده هزار تن گندم جهت توليد آرد در سال جاري داشته  باشيم .

-خبر صحت دارد.

-بررسي و تحليل: پيش بيني ميشود در صورت پشتيباني و تزريق نقدينگي ونيز بكارگيري نيروي آموزش ديده متخصص ، كارخانه مجدد احياء و شروع بكار خوبي خواهد داشت.

اضافه کردن دیدگاه جدید