اخبار

چهارمين جلسه مربيان قشر بسیج کارگری استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور حاج آقا دهسار سرمربي استاني قشر در تاريخ 26/07/96 برگزار گرديد

چهارمين جلسه مربيان قشر بسیج کارگری استان کهگیلویه و بویراحمد

چهارمين جلسه مربيان قشر بسیج کارگری استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور مربیان و حاج آقا دهسار سرمربي استاني قشر در تاريخ96/07/26 در شهرستان گچساران برگزار گرديد

چهارمين جلسه مربيان قشر بسیج کارگری استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور حاج آقا دهسار سرمربي استاني قشر در تاريخ 26/07/96 برگزار گرديد ، در اين جلسه مسئول سازمان بسيج كارگري استان نسبت به توجيه عملكرد صالحين و گزارش ماهيانه سرگروهها و متربيان پرداخت سپس با اشاره به اينكه نياز هست كه در برگزاري اتاق فكر صالحين و استفاده از مربيان و نخبگان قشر در دو موضوع تربيتي و تخصصي تلاش شود ودر اين راستا علاوه بر اجراي برنامه هاي تربيتي نياز هست كه در محور تخصصي و در واحدهاي توليدي از مخترعين و مبتكرين استفاده گردد وهمچنين مقرر گرديد كه تمام جلسات صالحين بصورت مسجد محور (هر حلقه يك مسجد) برگزار شود و حلقه ها شناسنامه هاي جديد خود را بصورت مجزا براي هر حلقه(نام حلقه-مربي و سرگروه-تعداد اعضاء-مكان و زمان برگزاري جلسات –صورتجلسات-عملكرد تربيتي و تخصصي حلقه در طول سال و.....)تنظيم و به سازمان استان ارسال نمايند.

در ادامه حاج آقا دهسار سرمربي صالحين قشر با اشاره  به فرمايشات و فراز هاي امام سجاد (ع) در سحيفه سجاديه كه فرمودند خداوندا نيتم به بالاترين درجه نيتها برسان ، خدايا كاري كن كه همه كارهايم رنگ و نيت خدايي بگيرند به مربيان اعلام كرد كه كاري كه شما انجام ميدهيد كار بزرگ و خيري است همانطوري كه مقام معظم رهبري فرمودند:     (كار كردن در حلقات صالحين كمتر از جهاد در راه خدا نيست) وي با اشاره به ياوه گوييهاي ترامپ كه امروزه به عنوان يك فرد و الگوي احمق به دنيا معرفي شده است و اين چيزي جز وعده خداوند به مسلمانان نميباشد اما در هر حالت ما بايد هوشيار باشيم چرا كه امريكا بيش از 550 ميليارد تومان براي مقابله با فرهنگ ايران و رواج فرهنگ غلط غربي سرمايه گذاري كرده است  و چندين ميليارد پول و سلاح را با همدستي كشوري هاي غربي و آل سعود خبيث  براي نابودي كشورهاي خاورميانه و مردم مظلوم هزينه ميكند.اما انشاءالله با وجود با بركت مقام معظم رهبري عزيز و همت مردم بزرگ ايران  و سپاه غرور آفرين كه شهادت شهيد حججي نمونه اي بارز آن ميباشد تمام معادلات بين المللي و جهاني را به هم خواهيم زد و نياز است كه علاوه بر هوشياري سياسي در كشور و منتطقه در راستاي اقتصاد مقاومتي قدم برداريم  تا بي نيازي و خودكفايي خود را ثابت كنيم.  

در پايان 1-به سئوالات مربيان توسط مسئول سازمان جواب داده شد2-مربيان از عملكرد خود گزارش دادند.3-خواهان: الف-كتاب بيشتري جهت سرگروهها و كتاب مربوط به مربيان بودند ب-جشنواره تربيتي و تخصصي تا استاني برگزار و چرا كشوري برگزار نميشود ج-مربيان و سرگروههاي نمونه از طرف مركز تشويق شوند ولو با يك لوح تقدير.

اضافه کردن دیدگاه جدید