اخبار

جلسه شورای اندیشه ورز قشر بسیج کارگری سپاه فتح استان

جلسه شورای اندیشه ورز قشر بسیج کارگری سپاه فتح استان

در راستای کمک به کیفیت تولیدی کالای ایرانی و به ظرفیت رسانی و خروج یک واحد صنعتی و تولیدی در استان از رکود و با توجه به حضور معاون هماهنگ کننده سپاه استان و رئیس بسیج صنعتی کشور و اعضای شورا و مدیران واحدهای تولیدی در این جلسه مصوب شد
در راستای کمک به کیفیت تولیدی کالای ایرانی و به ظرفیت رسانی و خروج یک واحد صنعتی و تولیدی در استان از رکود و با توجه به حضور معاون هماهنگ کننده سپاه استان و رئیس بسیج صنعتی کشور و اعضای شورا اندیشه ورز بسیج کارگری و مدیران واحدهای تولیدی و کارآفرینان در این جلسه مصوب شد:مدیر عامل محترم شهرکهای صنعتی استان اقدامات در خصوص موضوع را که با رئیس اتاق بازرگانی شهر یاسوج منعقد شد تا حصول نتیجه به این سازمان ارسال تا با رویت فرمانده سپاه استان به مرکز ارسال گردد.جهت توسعه واحد تولیدی کوه گل که هم اکنون 70 نفر مشغول کار هستند همکاری لازم از طریق اتاق بازرگانی و بانک عامل و با پیگیری شهرکهای صنعتی صورت گیرد تا این ظرفیت به بیش از دو برابر (150) نفر گردد.این واحد تولیدی که از سال 90 تاکنون سابقه دارد روزانه400 تن تولید دارد و علاوه بر استان در کشورهای عراق و سوریه و غیره فروش دارد.

اضافه کردن دیدگاه جدید