اخبار

بیانیه سازمان بسیج کارگری استان کهگیلویه و ویراحمد

بیانیه سازمان بسیج کارگری استان کهگیلویه و ویراحمد در خصوص گستاخی رئیس جمهور امریکا

سخنان گستاخانه و بی خردانه و بی ادبانه رئیس جمهور آمریکا بعد از آن هم رجز خوانی و تروریست خواندن ملت ایران نشان داد که اعتماد به آمریکا و دولتمردان آن اشتباهی محض و بار دیگر درستی و صحت رویکرد چهار دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و پیش بینی های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در آغاز و ادامه مذاکرات را بر همگان نشان داد.

(بیانیه)

امام خمینی(ره):اگر سپاه نبود،کشور هم نبود.

سخنان گستاخانه و بی خردانه و بی ادبانه رئیس جمهور آمریکا بعد از آن هم رجز خوانی و تروریست خواندن ملت ایران نشان داد که اعتماد به آمریکا و دولتمردان آن اشتباهی محض و بار دیگر درستی و صحت رویکرد چهار دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و پیش بینی های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب در آغاز و ادامه مذاکرات را بر همگان نشان داد.

دولت مردان آمریکا بدانند که رجز خوانی و جنگ روانی راه به جایی نخواهد برد و نتیجه این گستاخی ها یکپارچگی اتحاد و همدلی ملت مسئولین نظام در مقابل یاوه گویی و زیاده خواهی غربی ها خواهدبود.

دشمنی و بغض آمریکا علیه فرزندان جان بر کف ملت در نیرو های مسلح به ویژه سبز قامتان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست  و از نظر استکبار این سپاه است که نقشه های غرب زدگان داخلی را افشاء و خنثی کرده است و منطقه غرب آسیا را به گورستان آمال و آرزوهای آنان مبدل کرده.

دشمنان ملت ایران بدانند که تک تک اعضای سپاه پاسداران و بسیج و ملت ایران انقلابیون دیروز و امروز هستند و با اعمال تحریم و فشارهای اقتصادی و نظامی هیچ غلطی نمی توانند بکنند و مانع گسترش و نفوذ روحیه بسیجی که همان روحیه جهادی و شهادت طلبی است بشوند.

مردم مومن مقاوم و انقلابی ایران اسلامی براساس تکلیف شرعی و ملی،همچون کوهی محکم و بنیانی مرصوص پشت سر رهبر فرزانه و مرجع عالیقدر و حکیم و هوشیار،شجاع و قدرتمند خویش ودوشا دوش دولت و ارکان نظامی و دفاعی و امنیتی به ویژه سپاه پاسداران قهرمان و مجاهد ایستاده و دشمنان جاهل و جنایتکار خود را پشیمان خواهند کرد.

 

سازمان بسیج کارگری سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد

اضافه کردن دیدگاه جدید