اخبار

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد

به مناسبت هفته مقاومت از خانواده شهدا و رزمندگان تجلیل به عمل آوردند .

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد . در اولین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سیلمانی در پایگاه شرکت نفت با حضور جناب سرهنگ محسنی خواه مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد به همراه جناب سروان هادی طاهری فرمانده حوزه شهدای کارگری یاسوج و فرمانده پایگاه شرکت نفت در پایگاه شرکت نفت مراسمی برگزار شد، که در این مراسم از خانواده شهید بختیاری و شهید محمد زاده تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد . در اولین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سیلمانی در پایگاه شرکت نفت با حضور جناب سرهنگ محسنی خواه مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد به همراه جناب سروان هادی طاهری فرمانده حوزه شهدای کارگری یاسوج و فرمانده پایگاه شرکت نفت در پایگاه شرکت نفت مراسمی برگزار شد، که در این مراسم از خانواده شهید بختیاری و شهید محمد زاده تجلیل شدند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید