اخبار

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد

بمناسبت هقته مقاومت کلاس های روخوانی قرآن کریم در پایگاه شرکت نفت یاسوج برگزارشد

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد ، بمناسبت هقته مقاومت کلاس های روخوانی قرآن کریم در پایگاه شرکت نفت یاسوج برگزارشد
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد ، بمناسبت هقته مقاومت کلاس های روخوانی قرآن کریم در پایگاه شرکت نفت یاسوج برگزارشد
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید