اخبار

برگزاری حلقه صالحین

برگزاری جلسه مربیان گروه صالحین سازمان بسیج کارگری استان در خرداد ماه

جلسه مربیان گروه صالحین سازمان بسیج کارگری استان با حضورمربیان و سرمربی قشر (حاج آقای دهسار)در تاریخ 1/3/97 برگزار گردید.
جلسه ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع شد سپس مسئول بسیج کارگری استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کالای ایرانی و تشکیل گروههای صالحین در تمام سطوح از مربیان خواستند که جلسات به موقع تشکیل گردد و مبنای مباحث در تمام شرکتهاو کارخانجات علاوه بر مباحث تربیتی ، بیان شعار سال و تحقق بخشیدن به فرمایشات رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی باشد و از فرماندهان حوزه ها ،پایگاهها و مربیان صالحین خواستند که منشوراتی که از طرف سازمان در خصوص تاکید بر مصرف کالای ایرانی بوده و وظایف دولت و مردم از طرف رهبری مشخص شده در پایگاههانصب و پیگیری نمایند.در بخش دوم جلسه حاج آقا دهسار سرمربی قشر الف -با اشاره به مسائل تربیتی و آیات قرآن تاکید بر 1-اهل نماز اول وقت بودن 2-شناخت خدا و اطاعت از او 3-شناخت شیطان و دوری از او4-شناخت دنیا و ترک آن5-شناخت آخرت و دنبال کردن آن را لازم دانستند.ب - اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی ، شعار هیهات منزله را مطرح کردند- که باید خودکفا باشیم.وی اشاره کردند وسایل موردنیاز در خانه 20% درصد آن نیاز ، 30%میلی و 50%هوسی است که ما باید در منازل خود هم تجدید نظر داشته باشیم و گفتند درصورتی که ما کالاهای ایرانی در انبارها داریم اما دولت مشابه خارجی وارد میکند و این ظلم در حق تولید داخل هست.در پایان مدیر صالحین قشر(بندرتقوایی)در خصوص گروههای صالحین توضیحاتی دادند :(صالحین قشر) باید فیوضات صالحین-زمان ، مکان و زبان را بشناسد.گروه های صالحین باید چهره به چهره باشد و جلسات به کار و تولید لطمه نزند-صالحین تربیتی و تخصصی است وگروههای نمونه از کارخانه ها شناخته شوند – صالحین باید مسجد محوری- تکیه بر روی نقاط قوت داشته باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید