اخبار

بازدید از کارخانه مواد اولیه لاستیک سازی

به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد ،در هفتمین روز از هفته بسیج جناب سرهنگ محسنی خواه مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فتح به همراه جناب سرهنگ عطا یزدان خواه مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی سپاه فتح از کارخانه تولید گرانل آراژ بازدید کردند .
به گزارش خبرگزاری سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فتح استان کهگیلویه و بویراحمد ،در هفتمین روز از هفته بسیج جناب سرهنگ محسنی خواه مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه فتح به همراه جناب سرهنگ عطا یزدان خواه مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی سپاه فتح از کارخانه تولید گرانل آراژ بازدید کردند .
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید