اخبار

تفاهم نامه بازدید سازمان بسیج کارگری استان با ستاد کنگره شهدا

بازدیدصد نفر از روایت گران دفاع مقدس از پایگاه بسیج کارگری و شرکت کوبو دنا

در تاریخ 9مردادماه سال جاری به تعداد صد نفر از روایت گران دفاع مقدس استان از پایگاه بسیج کارگری و شرکت کوبو دنا استان بازدید کردند

طبق تفاهم نامه بین سازمان بسیج کارگری استان و ستاد کنگره شهدا در تاریخ 96/05/09تعداد صد نفر خواهر و برادر از روایت گران 8سال دفاع مقدس استان از مجموعه صنعتی کوبو دنا واقع در یاسوج بازدید به عمل آوردند.در این بازدید که کارشناسان نخبه شرکت،افراد را همراهی می کردند در خصوص مشخصات شرکت _تولیدات_چگونگی بسته بندی_به کارگیری افراد متخصص داخلی بدون دخالت خارج و صحه گذاشتن بر دستورات و منویات مقام معظم رهبری سخنانی را بیان و تاکید کردند.

اضافه کردن دیدگاه جدید