اخبار

اجرای پدافند غیره عامل در حوزه و پایگاه های بسیج کارگری شرکت های نفت و گاز

اجرای پدافند غیره عامل همزمان با سراسر کشور توسط پایگاه های بسیج کارگری

در تاریخ10/08/96اجرای دو برنامه پدافند غیره عامل توسط پایگاه های بسیج کارگری در شرکت پخش فرآورده های نفتی استان و شرکت نفت گاز گچساران اجرا گردید

سازمان بسیج کارگری استان با هماهنگی پایگاه ها در شرکتهای نفت و گاز و پخش در استان و شهرستان ها اقدام به اجرای دو برنامه پدافند غیره عامل در تاریخ10/08/96نمود. این رزمایشها که در شرکت پخش فرآورده های نفتی استان و شرکت نفت گاز گچسارن اجرا گردید با سناریوهای فرضی از پیش تعیین شده و با محوریت مشخص و با استعداد اجرایی لازم به تعداد 160نفر خواهر و برادر اجرا گردید که در این رزمایش ها که به منظور احتمال عملیات خرابکارانه و بمب گذاری در انبارهای نفت یاسوج و یا براثر عدم رعایت اصول ایمنی در بیمارستان شرکت نفت گاز گچساران اتفاق بیفتد وپیش بینی ها و آمادگی های لازم طبق سناریوهای از پیش تعیین شده صورت میگیرد

اضافه کردن دیدگاه جدید