04 آبان 1396 - 11:09
تفاهم نانه سازمان بسیج کارگری استان و شهرداری یاسوج
در تاريخ 96/08/03 تفاهم نامه ای فرهنگی في مابين سازمان بسیج کارگری استان و شهرداري ياسوج منعقد گردید و همزمان با این جلسه شهردار جدید طی حکمی به عنوان فرمانده پایگاه شهدای بسیج کارگری شهرداری معرفی شد