1
2
3
در راستای کمک به ارتقاء کیفیت تولید کالای ایرانی و به ظرفیت رسانی خروج واحدهای صنعتی و تولیدی در استان از رکود ، جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج...
در راستای کمک به کیفیت تولیدی کالای ایرانی و به ظرفیت رسانی و خروج یک واحد صنعتی و تولیدی در استان از رکود و با توجه به حضور معاون هماهنگ کننده سپاه...
جلسه ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع شد سپس مسئول بسیج کارگری استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کالای...