1
2

در چهارمین جلسه شورای قشراستانی وهمچنین مجمع شورای قشر استانی قشراقای جاوید در جلسات حاضر نشدند

توضیح:با توجه به اینکه بیشتر مشکلات در بین...

تودیع ومعارفه رئیس شرکت نفت استان کهگیلویه و بویر احمد درتاریخ94/8/26با حضور حاج اقا حسینی صدر مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه فتح استان انجام...