1
2
3

در ادامه اعزام بسیجیان کارگر صالحین و در تاریخ96/05/26تعداد45نفر از خواهران بسیجی کارگر که عضو حلقات صالحین بودند طی یک اردوی زیارتی و تربیتی به...

در سومین جشنواره مالک اشتر استانی که با حضور فرمانده سپاه استان و بسیجیان برگزار گردید سردار بوعلی در سخنرانی خود گفتند که جامعه به جای سخنرانی و...

خبر:تجمع كاركنان شركت نفت و گاز گچساران

شرح خبر: عنايت به خبر دريافتي از مديريت بررسي و تحليل حوزه بسيج كارگري شركت نفت و گاز گچساران در...